Nr.1/2009

STUDII DE DREPT ROMÂNESC/ ROMANIAN LAW STUDIES REVIEW
SERIE NOUA / NEW SERIE
Anul  21 (54) YEAR 21 (54)
 
Sumar (pdf)
 
No.1,2009, January-March
 
SUMAR
  
Studii
 
Semnificatia jurisprudentei si autoritatea precedentului in marile familii de drept
Autor: Steluta IONESCU
 
Elaborarea dreptului cu privire speciala asupra legisticii formale
Autor: Ion FLAMINZEANU
 
Restrangerea expresa a drepturilor fundamentale de catre prevederile constitutionale din România si Republica Moldova.
Autor: Elena ARAMA, George COCA
 
De la procesul echitabil la dreptul la un proces echitabil
Autor: Nicolae PAVEL
 
Daunele morale in procesul penal
Autror: Versavia BRUTARU
 
Consideratii privind definitia si caracterele juridice ale contractului de arendare
Autori : Bogdan PATRASCU, Mihaela-Gabriela BERINDEI
Contributia practicii judiciare la procedura concilierii directe in materie comerciala
Autor: Gheorghe BUTA
 
 
 
 
 
ST. DE DREPT ROMÂNESC, an 21 (54), nr.1, BUCUREŞTI, ianuarie-martie 2009