1/2010

STUDII DE DREPT ROMÂNESC
ROMANIAN LAW STUDIES REVIEW
 
SERIE NOUA/ NEW SERIES
ANUL 22 (55), YEAR 22 (55)
 
Sumar  (pdf)
 
No.1, 2010, January - March
 
  
S u m a r
 Studii
Definirea infracţiunii şi „problema dreptului natural” (I)
Autor: Tudor AVRIGEANU
 
Doctrina ca izvor de drept
Autor: Ion FLĂMINZEANU
 
International law – vector to uniformization   of legal cultures
Autor: Claudiu BUTCULESCU
 
Punerea în aplicare a dreptului comunitar în ordinea juridică  internă
Autor: Antonio MUTULESCU
 
Perspective on european parliament’s position in the community institutional triangle
Autor: Adriana DOBRE
 
 
Filosofia şi sociologia  dreptului
 
Andrei Rădulescu – historian and expert in comparative law, precursor to comparative sociology of law.
About the Romanian legal culture
Autor: Sofia POPESCU
 
Raţionalismul lui Mircea Djuvara şi fundamentele dreptului
Autor: Emil Gheorghe MOROIANU
 

Sesiune de comunicări

Conferinţa ştiinţifică internaţională a Centrului de Studii de Drept European   din cadrul Institutului de Cercetări Juridice Acad. Andrei Rădulescu al   Academiei Române, (februarie 2010) (IFRIM Ion)