3/2010

STUDII DE DREPT ROMÂNESC/
ROMANIAN LAW STUDIES REVIEW
 
SERIE NOUA/NEW SERIES
ANUL 22 (55) / YEAR 22(55)
 
Sumar (pdf)
 
No.3, 2010, July - September                                                                                                        
 

SUMAR

  Studii

 
Suveranitate versus reprezentativitate. Uniunea Europeană intre imperiu postmodern si commenwealth restaurativ.
Autor:  Tudor AVRIGEANU
 
Conceptul de suveranitate abordat din perspectiva teoriei valorilor juridice
Autor:  Nicolae PAVEL
 
Evolutii in procesul de reforma a sistemului judiciar romanesc in perioada postaderarii
Autor: Andrei CONSTANTIN
 
Reflectii cu privire la universalitatea drepturilor omului
Autor:  Roxana Daniela PAUN
 
Reflectii asupra implicatiilor penale ale dreptului la identitate a  persoanei
Autori: Ion IFRIM, Roxana Oana IONESCU-IFRIM
  
 
 Drept comparat si legislatie straina
 
Contractul de transport auto de marfuri în legislaţia Republicii Moldova
Autor: Iurie MIHALACHE