Nr.2/2009

STUDII DE DREPT ROMÂNESC / ROMANIAN LAW STUDIES REVIEW
SERIE NOUA / NEW SERIE
Anul  21 (54) / Year 21 (54)
 
Sumar (pdf)
 
No. 2, 2009, April-June
 
SUMAR
 Studii
 
Regimul politic si constitutional din România
Autor: Sofia POPESCU
 
Intre bicamerism si unicamerism.
Autor: Emil Gheorghe MOROIANU
Download abstract, Download full text
 
Reformarea sistemului constitutional român - o prioritate?
Autor: Claudia GILIA
 
Atributii ale presedintilor in republicile semi-prezidentiale – dizolvarea parlamentului
Autor: Alexandrina ŞERBAN
 
Este respectat principiul separatiei si echilibrul puterilor in stat?
Autor: Andrei CONSTANTIN
 
 
 
                                                           Recenzii
 
Ioan ALEXANDRU, Drept administrativ european,Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008, 382 p. (Augustin Fuerea)
 
                                                                                  Sesiune de comunicari
 
Colocviul   stiintific al Centrului de Studii de Drept European din cadrul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei  Române (mai 2009), (Ion Ifrim)
 
 
 
ST. DE DREPT ROMÂNESC, an 21 (54), nr.2 , BUCUREŞTI, aprilie-iunie 2009