Comitetul de Redactie

Redactor şef:
prof.univ.dr. Mircea DUTU
 
Secretar responsabil de redacţie:
cercet. şt. gr. III Ion IFRIM
 
Membrii : prof.univ.dr. Marilena ULIESCU
                   prof.univ.dr. Sofia POPESCU
                   prof.univ.dr. Raluca DIMITRIU
                  prof.univ.dr. George ANTONIU
 
Coordonator site:
Iolanda Vasile - consilier juridic