1/2011

STUDII DE DREPT ROMÂNESC / ROMANIAN LAW STUDIES REVIEW
SERIE NOUA / NEW SERIE
Anul  23 (56) / Year 23 (56)
 
Sumar (pdf)
 
No.1, 2011, October-December
SUMAR
 Studii
Exercitiul dreptului la greva de catre functionarii publici
Autor: Raluca DIMITRIU
 
Administratorul special
Autori: Paul POPOVICI, Liana-Iulia PETRUS
 
L'autonomie du droit commercial er le caractere moniste du nouveau Code civil roumain
Autor: Gheorghe BUTA
 
Unele consideratii cu privire la aplicarea dispozitiilor art.6 din titlul X al Legii nr.24/2005 privind circulatia juridica a terenurilor
Autor: Cristian JORA
Autoapararea in dreptul international
Autor: Dan Sebastian NECULAESCU
 
Discriminarea copiilor de etnie roma in mediul scolar
Autor: Cristina OTOVESCU-FRASIE
 
Referinte istoriceasupra divortului
Autor: Georgeta CRETU