Numar curent

STUDII DE DREPT ROMÂNESC/
ROMANIAN LAW STUDIES REVIEW
SERIE NOUA/NEW SERIES
ANUL 23 (56) / YEAR 23(56)
 
 Nr. 2, 2011  / No.2, 2011                                                                                                                       
 Aprilie - Iunie / April- June
 
Sumar (pdf)
Table content (pdf)
 
 
SUMAR
 
 
Studii
 
Insemnari privind principiile si temeiul dreptului pozitiv
Autor:  Ioan HUMA
Download abstract
 
Aplicabilitatea directa si efectul direct al deptului european
Autor:  Roxana MUNTEANU
Download abstract
 
The abrogation of the Romanian Code of commercial law
Autor: Paul POPOVICI
Download abstract
 
Viata ca valoare sociala ocrotita prin dispozitii penale
Autori:  Oana-Roxana IONESCU, Ion IFRIM 
Download abstract
 
Short considerations on the international criminal liability in the context of armed conflict
in the contemporary period
Autor: Valentin Stelian BADESCU 
Download abstract
 
 
 Cronici
 
Sesiunea de comunicari stiintifice a Institutului de Cercetari Juridice "Acad. Andrei Radulescu"
al Academiei Romane (Ion Ifrim)