Prezentare

,,Studii de drept românesc”
 
 
 
 
          Revista ,,Studii de drept românesc” este periodic de specialitate al Institutului de Cercetări Juridice ,,Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, cu  apariţie trimestrială (4 numere pe an). Revista este editată începând cu anul 1956, la doi ani de la înfiinţarea, prin Hotărâre de Guvern, a Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române (1954). Aşadar, revista ,,Studii de drept românesc” are o istorie de 54 de ani, mai mult de o jumătate de secol. În fapt, din momentul apariţiei primului număr (1956) şi până în Decembrie 1989, revista s-a numit ,,Studii şi cercetări juridice”. În decembrie 1989, Consiliul Ştiinţific al Institutului de Cercetări Juridice a hotărât, cu unanimitate de voturi, ca, odată cu ultimul număr al periodicului pe anul 1989 (ce se afla sub tipar), revista să-şi schimbe titlul, din ,,Studii şi cercetări juridice” în ,,Studii de drept românesc”, astfel că nr. 4 /1989 al periodicului Institutului apărea sub denumirea nouă, ca serie nouă a revistei, lucru ce se reflectă şi pe coperta I a periodicului nostru (<<,,Studii de drept românesc”. Seria nouă. Anul 21(54)>>).
           La momentul apariţiei primului număr al periodicului (nr. 1/1956) şi până mai târziu, Comitetul de redacţie al revistei era format din acad. Ion Gheorghe Maurer, prof.univ.dr. Traian Ionaşcu şi acad. Eugen Barasch. În timp şi în mod natural, Comitetul de redacţie s-a schimbat, redactor-şef devenind George Antoniu. Începând cu seria nouă (1989), Comitetul de redacţie cuprindea pe George Antoniu (redactor-şef), Dragoş Iliescu, Aspazia Cojocaru, Dumitra Popescu, Sofia Popescu, Dana Apostol (secretar responsabil de redacţie) şi Vadim Galche (secretar tehnic).
          Începând cu nr. 1/2007, Comitetul de redacţie este format din prof.univ.dr. Emil Gheorghe Moroianu (redactor-şef), prof.univ.dr.George Antoniu (secretar responsabil de redacţie), prof.univ.dr. Sofia Popescu, prof. univ.dr. Raluca Dimitriu, prof.univ.dr.Marilena Uliescu, ca membri.
          Cu nr.1/2008, pe lângă Comitetul de redacţie funcţionează un Colegiu de onoare (din care fac parte: prof.univ.dr. Denis Szabo – Universitatea din Montreal, Canada; prof.univ.dr. Enrico Pattaro – Universitatea din Bologna, Italia; prof.univ.dr. Vicenzio Ferrari – Universitatea din Milano, Italia; prof.univ.dr. Vlad Constantinesco – Universitatea ,,Robert Schuman”, Centrul de Studii Internaţionale şi Europene din Strassbourg, Franţa; prof.univ.dr. Josph HudaultUniversitatea,,Panthéon” Sorbona, Franţa; prof.emerit Michel Prieur – Universitatea din Limoges, Franţa).
           Revista Institutului are şi un Comitet de referenţi ştiinţifici format din: prof.univ.dr. Smaranda Angheni; prof..univ.dr. Dumitra Popescu; prof.univ.dr. Rodica-Mihaela Stănoiu; prof.univ.dr. Dana Tofan; conf.univ.dr. Flavius Baias; cercetător ştiinţific II dr. Tudor Avrigeanu; cercetător ştiinţific II Roxana Munteanu şi cercetător ştiinţific II dr. Bogdan Pătraşcu.
          Din partea Editurii Academiei Române, redactarea este asigurată de către Ana Boroş (redactor) şi Luiza Stan (tehnoredactor).
          De-a lungul anilor, revista ,,Studii de drept românesc” (seria veche - ,,Studii şi cercetări juridice”) a găzduit ilustre nume ale dreptului românesc, precum Traian Ionaşcu, Petre Anca, Edwin Glasser, Mihail Eliescu, Anita Naschitz, Grigore Geamănu, Eugen Barasch, Salvador Brădeanu, Ioan P. Filipescu, Ioan Ceterchi, Brânduşa Ştefănescu, Gheorghe Beleiu, Paul-Mircea Cosmovci, Vasile Stănescu, Vladimir Hanga, Yolanda Eminescu, Valentin. Al. Georgescu, Otilia Calmuschi, Alexandru Bolintineanu, Mircea Angheni, Liviu Marcu, Ernestina Ungureanu, şi mulţi, mulţi alţii. Din generaţia recentă a seniorilor cercetării juridice româneşti, printre cei ce au publicat şi publică în cuprinsul revistei ,,Studii de drept românesc”, amintim fie şi aleatoriu pe Sofia Popescu, Dumitra Popescu, Genoveva Vrabie, Adrian Năstase, Raluca Miga-Beşteliu, Marilena Uliescu, Aspazia Cojocaru, Dragoş Iliescu, Andrei Popescu, Roxana Munteanu, Octavian Manolache, Mihai T. Oroveanu, Rodica Stănoiu, Emilian Stancu, Viorel Mihai Ciobanuşi, iarăşi, mulţi, mulţi alţii.
           Revista publică lucrări valoroase, studii şi articole rezultate ale cercetării ştiinţifice cu înalt grad de originalitate elaborate de cercetători ştiinţifici din sistemul Academiei Române, de valoroase cadre didactice de la facultăţile de drept ale universităţilor româneşti, dar şi studii şi articole ale unor specialişti din domeniul ştiinţelor juridice din străinătate. Totodată, Comitetul de redacţie sprijină publicarea de studii ştiinţifice valoroase ale tinerilor cercetători şi cadre didactice de specialitate din ţară.
          Revista cu apariţie trimestrială, ,,Studii de drept românesc” apare sub egida Academiei Române şi se publică în Editura Academiei (str. Calea 13 Septembrie nr. 13, sect. 5, cod postal 050711, e-mail: edacad@ear.ro Bucureşti, România) (adresa web: www.ear.ro).
          Periodicul ,,Studii de drept românesc” face obiectul unui schimb internaţional de reviste cu peste 130 de parteneri din străinătate (Europa, S.U.A., Asia, Africa, Australia), schimb ce se desfăşoară prin Serviciul de schimburi internaţionale al Bibliotecii Academiei Române.