2010

STUDII DE DREPT ROMÂNESC
 
 
    Anul 21 (55), Nr. 1                                                                                       ianuarie - martie 2010
 
 
S u m a r
 
Studii
 
AVRIGEANU Tudor, Definirea infracţiunii şi „problema dreptului natural” (I)
FLĂMÂNZEANU Ion, Doctrina ca izvor de drept.
BUTCULESCU Claudiu, International law – vector to uniformization   of legal cultures.
MUTULESCU Antonio, Punerea în aplicare a dreptului comunitar în ordinea juridică     internă.
DOBRE Adriana, Perspective on european parliament’s position in the community      institutional triangle.
 
 
Filosofia şi sociologia  dreptului
 
POPESCU Sofia,Andrei Rădulescu – historian and expert in comparative law, precursor
to comparative sociology of law. About the Romanian legal culture.
MOROIANU Emil, Raţionalismul lui Mircea Djuvara şi fundamentele dreptului.
 
 

Sesiune de comunicări

 
Conferinţa ştiinţifică internaţională a Centrului de Studii de Drept European           din cadrul Institutului de Cercetări Juridice Acad. Andrei Rădulescu al       Academiei Române, (februarie 2010) (IFRIM Ion)