Nr.4/2009

STUDII DE DREPT ROMÂNESC / ROMANIAN LAW STUDIES REVIEW
SERIE NOUA / NEW SERIE
Anul 21 (56) / Year 21 (56)
 
Sumar (pdf)
 
No.4, 2009, Octomber-December
  
SUMAR
 Studii
 
Pour la réforme du droit français des contrats
Autor: Xavier BLANC-JOUVAN
 
Codul Civil adoptat prin Legea nr.287/2009. O perspectivă viabila in raporturile de drept european?
Autor: Marilena ULIESCU
 
Neretroactivitatea legii în statul de drept
Autor: Lucian STÂNGU
 
Pierderea şansei – prejudiciu reparabil
Autor: Sache NECULAESCU
 
Protection of migrant workers’ rights
Autor: Raluca DIMITRIU
 
Controlul jurisdictional asupra administratiei publice românesti.
Analiza comparativa cu alte state europene (II)
Autor: Dana APOSTOL-TOFAN
 
 
ST. DE DREPT ROMÂNESC, an 21 (56), nr. 4 , p. 301–382, BUCUREŞTI, octombrie – decembrie 2009